Rezervácia
  • Gastronomické akcie

Gastronomické akcie

Každý z našich degustačných večerov je naozaj špeciálnym a výnimočným zážitkom. Konkrétne Menu a bližšie informácie o gastroakciách v roku 2021 zatiaľ pripravujeme.

Pripravované akcie

Realizované akcie

Videoprezentácia hotela