Rezervácia

Zásady správneho saunovania

 • Pred vstupom do sauny sa osprchujte a dôkladne umyte mydlom.
 • Do sauny vstúpte nahý/á a so suchou pokožkou, tým vyvoláte vyšší efekt potenia sa.
 • Dýchajte zásadne ústami, pretože vysoká teplota vysušuje sliznicu a môže spôsobiť bolesti hlavy.
 • V saune môžete ležať alebo sedieť len na plachte.
 • Sauna je miestom oddychu, preto rozprávajte tichšie a buďte ohľaduplný/á k ostatným návtevníkom.
 • Počas potenia môžete vykonávať samomasáž tela rukami alebo masážnou kefou. Zvýši sa tým efekt prekrvenia pokožky a jej očistenie.
 • Dokonalé prekrvenie dosiahnete v priebehu 10 až 15 minút. Potom využite ochladzovaciu sprchu, prípadne vedro, ochlaďte sa ľadom alebo sa osprchujte studenou vodou.
 • Telo ochladzujte od nôh smerom hore tak dlho, kým nemáte pocit chladu.
 • Osušte sa a pobudnite aspoň 10 minút v odpočivárni. Potom sa môžete vrátiť do sauny. Tento postup opakujte podľa Vašej kondície aspoň trikrát.
 • V priestoroch sauny nekonzumujte potraviny, alkoholické nápoje a nefajčite.
 • V prípade nevoľnosti ihneď vyhľadajte pracovníka wellness centra.

Kedy sa saune vyhnúť?

Ak trpíte:

 • príznakmi akútneho ochorenia,
 • srdcovo-cievnymi ochoreniami,
 • zápalmi horných dýchacích ciest,
 • zvýšenými teplotami,
 • kašľom alebo nádchou,
 • bolesťami hlavy a malátnosťou,
 • kožnými chorobami, otvorenými hnisavými alebo krvácajúcimi ranami, prenosnými ochoreniami alebo ste bacilonosič,
 • ak ste pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.

Prajeme vám príjemný pobyt.

Tím Hotela Lesná

Videoprezentácia hotela