Rezervácia

Kapacita konferenčných priestorov

Kongresové priestory Hotela Lesná sú mimoriadne variabilné a ponúkajú možnosti úpravy tak, aby vyhovovali vašim potrebám.
TYPY sedenia Cade
Meeting Room
Lavender
Meeting Room
Divine
Meeting Room
Almond
Meeting Room
Boardroom 24 osôb 36 osôb 38 osôb 10 osôb
U shape 17 osôb 30 osôb 30 osôb 10 osôb
Classroom 20 osôb 40 osôb 54 osôb 10 osôb
Theatre 30 osôb 50 osôb 70 osôb 10 osôb

Pôdorysy miestností

Pôdorysy konferenčných sál v hoteli Lesná

Videoprezentácia hotela